1. Актуальність дослідження студентських ЗМІ як обʼєкта теоретичного аналізу в науковій думці кінця ХХ — початку ХХІ століття [Текст] / С. М. Авраменко // Международный образовательный портал «Intolimp.org». — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://science.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/10/121.pdf

2. Авраменко С. М. Наукове вивчення проблеми розвитку студентських ЗМІ в суспільно значущий феномен сучасності [Текст] / С. М. Авраменко // Международный образовательный портал «Intolimp.org». — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://science.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/10/121.pdf

3. Авраменко С. М. Теоретико-методологічна база та значущість дослідження феномена студентських ЗМІ в сучасній науці та журналістській практиці [Текст] / С. М. Авраменко // Международный образовательный портал «Intolimp.org». — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://science.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/10/121.pdf

4. Авраменко С. М. Реквизиты документов (Украина) [Текст] / С. М. Авраменко // Международный образовательный портал «Intolimp.org». − Електронний ресурс. — Режим доступу: https://intolimp.org/publication/riekvizity-dokumientov-ukraina.html 17. Авраменко С. М. Студентський медійний центр Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського [Текст] / С. М. Авраменко // Международный образовательный портал «Intolimp.org». — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://science.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/10/121.pdf